м. Черкаси. Галерея педагогічних здобутків

 

Нормативно-правові документи

Шановні колеги! Із переліком документів можна ознайомитися за посиланням
Документи, які регулюватимуть роботу початкової школи у 2022-2023 навчальному році. Зверніть увагу на оновлення в Типових навчальних програмах
Перелік нормативно- правових документів, які регулюють роботу початкової школи у 2022-2023 навчальному році

Звертаємо увагу на оновлені типові освітні програми для початкової школи!

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988- р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#Text
 • Указ Президента України від 16 березня 2022 року № 143 «Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143/2022#Text
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 р. № 711 «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/711-2022-%D0%BF#Text   
 • Державний стандарт початкової освіти (ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України 21 лютого 2018 р. № 87 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 р. № 688). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF
 •  «Про деякі питання здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану» від 28.03.2022 № 274 URL:  https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0274729-22#Text
 • «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 р. за № 229/6517 (зі змінами)від 20.02.2002 № 128 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0229-02#Text
 • Положення про інституційну та дуальну форми здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 23 квітня 2019 року № 536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 лютого 2021 року № 160), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 травня 2019 р. за № 547/33518  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0529-21#Text
 • «Про деякі питання здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану» від 28.03.2022 № 274 URL:  https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0274729-22#Text
 • «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 р. за № 229/6517 (зі змінами)від 20.02.2002 № 128 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0229-02#Text
 • Положення про інституційну та дуальну форми здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 23 квітня 2019 року № 536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 лютого 2021 року № 160), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 травня 2019 р. за № 547/33518  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0529-21#Text
 • Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 16.04.2018 № 367, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 р за № 564/32016 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18#Text
 • Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 14.07.2015 № 762 (у редакції наказів Міністерства освіти і науки України № 621 від 08.05.2019, № 268 від 01.03.2021), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0924-15#Text
 • «Про організацію 2022/2023 навчального року» Лист Міністерства освіти і науки від 30.06.2022 № 1/7322-22 
 • «Про виконання Указу Президента України Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО від 16.03.2022 №143/2022». Лист Міністерства освіти і науки від 16.03.2022 №1/3472-22 URL: https://zp.edu.ua/uploads/pubdocs/2022/monu-zoda/Lyst_MONU_vid_16.03.22_N1_3472-22.pdf
 • Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2022/2023 н. р. Лист Міністерства освіти і науки від 10.08.2022 № 1/9105-22 URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-vihovnogo-procesu-v-zakladah-osviti-u-20222023-n-r
 • ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році. Лист Міністерства освіти і науки від 19.08.2022 № 1/9530-22 URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/metodichni-rekomendaciyi
 • Методичні рекомендації до проведення 01 вересня першого уроку: «МИ УКРАЇНЦІ: ЧЕСТЬ І СЛАВА НЕЗЛАМНИМ!» 2022/2023 навчальний рік. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2022/08/20/02/Metod.rekomendatsiyi.do.provedennya.01.09.2022.pershoho.uroku.20.08.2022.pdf